Rükverc
A színdarabról megjelent tudósítások, kritikák